Praktijk

Vanaf 16,5 kun je beginnen met rijlessen. Het is niet verplicht om je theoriediploma te halen voor de eerste rijles. Lees hier hoe de rijopleiding er uit gaat zien.

Het praktijkexamen
Voordat het praktijkexamen kan worden aangevraagd, moet de rijschool worden gemachtigd. Dat kan hier beneden. Rijschoolnummer: 6321G9

Gezondheidsverklaring
De gezondheidsverklaring is een must voor het halen van je rijbewijs. Met de gezondheidsverklaring verklaar je dat je lichamelijk en geestelijk gezond bent en veilig kunt rijden. Zonder gezondheidsverklaring kun je geen examen doen. Het invullen van de verklaring doe je met je DigiD.

De gezondheidsverklaring aanvragen kost €41,50

Zelfreflectie
Het zelfreflectieformulier vul je in voordat je examen doet. Na de examenrit bespreekt je dit zelfreflectieformulier met je examinator. Download hier het zelfreflectieformulier.

Check check dubbel check
Hoe bereidt je je voor op het praktijkexamen?

  • Neem de officiële uitnodiging mee
  • Neem je geldige identiteitsbewijs mee
  • Machtig de rijschool
  • Je gezondheidsverklaring moet goedgekeurd zijn
  • Neem je ingevulde zelfreflectieformulier mee
  • Check hier beneden het praktijkexamenfilmpje ter voorbereiding